Tollitäten 1980 - 1990

Prinz 1988/1989

Prinz Thomas I. (Thomas Wüllner)

Prinzessin 1985/1986

Prinzessin Gudrun I. (Gudrun Siefer)

Prinz 1984/1985

Prinz Klaus I. (Klaus Gerhards)

Prinz 1982/1983

Prinz Kosta I.. (Kosta Tolides)

Prinz 1980/1981

Prinz Hans I. (Hans Höller)